دسته: فرهنگ

روزنامه ایتالیایی: به ایران، مهد بشریت و مروارید خاورمیانه سفر کنید

به گزارش ایرنا، این روزنامه آنلاین ایتالیایی نوشت: ایران کشوری است که تمدنی جهانی در آن متولد شد و هنوز با افتخار و در امنیت کامل، بقایای آن را که به دوران پیش از رومیان باستان باز می گردد، حفظ می کند. در ادامه این گزارش مصور،...

Read More
Loading