اقتصاد

جهانگيری خواستار گسترش روابط ايران و ايتاليا شد

معاون اول رييس جمهوری در پيامی به نخست وزير ايتاليا، فرا رسيدن روز ملی اين کشور را به دولت و ملت ايتاليا تبريک گفت و خواستار توسعه روابط تهران -

شرکت‌های ايتاليايی می‌توانند مسير هم‌کاری ايران با اتحاديه اروپا را بگشايند

علی طيب نيا وزير امور اقتصادی و دارايی کشورمان در گفت و گو با خبرگزاری آجی آستانه پايتخت قزاقستان، گفت: ايتاليا قادر است گشايشی برای پايان تحريم‌های عليه ايران در

بالا