دسته: عمومی

شبی برای پرفسور کارلو چرتی با حضور سفیر ایتالیا

به نقل از ایلنا، شب پروفسور کارلو چرتی، ایران شناس نامدار ایتالیایی ساعت 5 عصر پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 شب پروفسور کارلو چرتی با حضور سفیر ایتالیا در ایران و به مناسبت انتشار تازه ترین کتاب وی در کانون زبان فارسی برگزار می شود....

Read More
Loading