دسته: جهانگردی

روزنامه ایتالیایی: به ایران، مهد بشریت و مروارید خاورمیانه سفر کنید

به گزارش ایرنا، این روزنامه آنلاین ایتالیایی نوشت: ایران کشوری است که تمدنی جهانی در آن متولد شد و هنوز با افتخار و در امنیت کامل، بقایای آن را که به دوران پیش از رومیان باستان باز می گردد، حفظ می کند. در ادامه این گزارش مصور،...

Read More

ایران نخستین پیشنهاد نشنال جیوگرافیک برای گردشگری

به گزارش ایرنا، تیمی از سردبیران و نویسندگان این نشریه، ایران را در راس مقاصد جذابی قرار دادند که نباید دیدن از آن را در سال آتی میلادی از دست داد.«پت ریدل» سردبیر این تیم در این خصوص گفت: برای تهیه فهرستی از اماکنی که باید در...

Read More
Loading