دزدی از منازل در ایتالیا افزایش یافته است

– بحران اقتصادی موجب افزایش دزدی از منازل مسکونی در ایتالیا شده است. به گزارش سایت قطره و به نقل ازپایگاه اینترنتی ایتالیایی زبان کوتیدیانو کازا، از سال 2008 و همزمان با شروع بحران اقتصادی، دزدی از منازل مسکونی در اروپا و...

Read More