به نقل از ایلنا، شب پروفسور کارلو چرتی، ایران شناس نامدار ایتالیایی ساعت 5 عصر پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 شب پروفسور کارلو چرتی با حضور سفیر ایتالیا در ایران و به مناسبت انتشار تازه ترین کتاب وی در کانون زبان فارسی برگزار می شود.

کارلو ج. چرتی استاد ایران شناسی دانشگاه ساپینتزا در رم است که، پیش تر پژوهشگر انجمن ایران شناسی آکادمی علوم اتریش در وین، مدرس زبان‎های ایرانی میانه در انستیتو مطالعات زبان‎ شناسی دانشگاه وین مدیر مدرسه عالی مطالعات کاربردی در پاریس و مدیر تحقیقات و عضو بخش مطالعات دنیای ایرانی در دانشگاه سوربن وابسته به شورای ملی تحقیقات، همچنین عضو هیات مدیره انستیتوی ایتالیایی آفریقا و شرق رییس انجمن ایران شناسی اروپا بوده و یک بار نیز برنده جایزه فارابی (یونسکو ـ آیسسکو) شده است.

چرتی در سال 2015 نیز مدیر بخش رم انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان و همچنین عضو انستیتوی تکنولوژی‎های کاربردی در میراث فرهنگی وابسته به شورای ملی تحقیقات فرانسه بوده است.گرایش اصلی وی در زمینه تحقیق در زبان های ایرانی به ویژه دوره فارسی میانه، دین زردشتی و تاریخ دوره پارتی ـ ساسانی و نیز دوران نخست اسلامی است.

صد ها مقاله علمی و چندین کتاب از ایشان در زمینه‎های مختلف ایران شناسی و شرق شناسی به چاپ رسیده است که سخنرانان در شب پروفسور چرتی به تفصیل درباره اش صحبت می کنند.بر اساس این گزارش، علی اشرف صادقی (عضو فرهنگستان زبان فارسی)، ژاله آموزگار (استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان فارسی)، جعفری دهقی (استاد دانشگاه و عضو هیات علمی زبان های باستانی دانشگاه تهران)، صادق سجادی (عضو دایره العمارف بزرگ اسلامی)، تورج اتحادیه (مدیر نشر فرزان روز) و پانته آ ثریا (مترجم تازه ترین کتاب پروفسور چرتی) نیر مهمانان این برنامه هستند.