يک هيأت اقتصادی ايتاليايی متشکل از شرکت‌های گروماتيکا در محل سالن جلسات استانداری کرمانشاه با مهندس رضايی استاندار کرمانشاه ديدار کردند. استاندار کرمانشاه در اين ديدار گفت: رابطه ايران و ايتاليا از زمان‌های بسيار قديم خوب بوده و در سال‌های اخير سرمايه‌گذاران ايتاليايی در زمينه‌های مختلف نفت، پتروشيمی و گاز در ايران سرمايه‌گذاری کرده‌اند که اين نشان روابط خوب دو کشور است.
وی در ادامه به ظرفيت‌های خاص استان در زمينه‌های مختلف برای سرمايه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: هرگونه سرمايه‌گذاری خارجی در اين استان برای سرمايه‌گذاران سودمند خواهد بود، زيرا توان‌مندی‌ها و ظرفيت‌های کرمانشاه در بخش‌های مختلف کم‌نظير است.
استاندار تصريح کرد: ما آماده گسترش هم‌کاری وارتباط با شرکت‌های ايتاليايی هستيم و از هرگونه سرمايه‌گذاری در اين استان استقبال می‌کنيم.
وی بيان داشت: استان کرمانشاه علاوه بر داشتن توان‌مندی‌های مختلف، با توجه به هم‌جواری با کشور عراق از يک موقعيت ممتاز برای صادرات به اين کشور برخوردار است.
رضايی با اشاره به برنامه‌ريزی‌های صورت‌گرفته برای اجرای چندين طرح بزرگ پتروشيمی در استان کرمانشاه، گفت: اين طرح‌ها پس از کارهای مطالعاتی آمادۀ اجرا هستند که سرمايه‌گذاری در اين زمينه سود سرمايه‌گذاران را نيز به‌دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه به زمينه‌ها و بسترهای بسيار خوب استان برای اجرای طرح‌های‌گردش‌گری اشاره کرد و گفت: بدون ترديد يکی از اين طرح‌ها کاروان‌سرای بيستون می‌باشد که اين طرح به حدود دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاری نياز دارد و با اجرای آن زمينه مناسبی برای بازديد توريست‌ها وگردش‌گران خارجی در استان فراهم خواهد شد و ما در اين زمينه آماده تفاهم و انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجی می‌باشيم.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان ساخت: هم‌چنين استان دارای ديگر مزيت‌های بی‌بديلی در زمينه‌گردش‌گری است که از متوليان ذی‌ربط می‌خواهيم در اين زمينه اطلاع‌رسانی دقيقی برای سرمايه‌گذاری خارجی داشته باشند.
رضايی با بيان اين‌که سرمايه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، کشاورزی وگردش‌گری استان کرمانشاه يک فرصت ويژه برای سرمايه‌گذاران خارجی است، گفت: در حال حاضر چندين شرکت و بنيادهای بزرگ کشور در جنوب استان کرمانشاه به دنبال اجرای طرح عظيم انتقال آب به زمين‌های کشاورزی هستند، لذا هرگونه سرمايه‌گذاری در اين استان بسيار هدف‌مند و سودمند برای سرمايه‌گذاران خواهد بود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به‌وجود بيش از ۷۵ درصد از قير طبيعی کشور در استان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه هم زمينه برای سرمايه‌گذاری در بخش استخراج و هم در بخش فرآوری قير طبيعی وجود دارد، اما ما به کسی اجازه استخراج قير طبيعی در استان را می‌دهيم که برنامه فرآوری را نيز برای استان داشته باشد.
وی بيان داشت: با جديت به‌دنبال طرح جامع توسعه استان هستيم، لذا از هرگونه پيشنهاد و نظر برای اجرای اين طرح استقبال می‌کنيم.
وی در پايان سخنان خود تصريح کرد: خوش‌بختانه امروز امنيت در کشور ايران و استان کرمانشاه بسيار بالاست و اين يک ويژگی و شرايط ايده‌آلی برای سرمايه‌گذاران جهت سرمايه‌گذاری است.
مدير شرکت گروماتيکای ايتاليا نيز گفت: ما از موقعيت و ظرفيت‌های ويژه استان کرمانشاه برای سرمايه‌گذاری اطلاع داريم و به‌دنبال اين موضوع در بخش صنعت وگردش‌گری استان هستيم.
وی افزود: هم‌چنين ديگر شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران ايتاليايی را به حضور در کرمانشاه جهت سرمايه‌گذاری با مزيت‌های ويژه آن آشنا خواهيم ساخت.
وی گفت: سرمايه‌گذاری در کاروانسرای بيستون و هم‌چنين در بخش صنعت استان جزء اهداف کاری ما می‌باشد که اين موضوع را ازطريق برنامه‌های ويژه دنبال خواهيم کرد.
منبع: ايسنا