وزير نفت گفت: ايران هميشه مايل است به‌عنوان کشوری که قابليت تأمين گاز در حجم‌های بسيار بزرگ را دارد در بازار اروپا چه به شکل خط لوله و چه به شکل  LNG (گاز طبيعی مايع‌شده) حضور داشته باشد.
  بيژن نامدار زنگنه اظهار اشت: جدا از مسأله اوکراين، اروپايی‌ها مايل هستند منابع تأمين گاز و انرژی خود را متنوع کنند.
وی افزود: اروپايی‌ها مذاکراتی را از حدود ٩ سال پيش در اين زمينه با ايران آغاز‌کردند، ولی بعد از آن خبر ندارم که چه شده و تا آنجا که ظواهر نشان می‌دهد اين است که مذاکرات صادرات گاز به اروپا متوقف شده و عملاً فرصتی برای ادامه اين مذاکرات در سال‌های گذشته فراهم نشد.
وی ادامه داد: با بهره برداری از فازهای جديد پارس جنوبی، از سال آينده گاز اضافه برای صادرات خواهيم داشت.
منبع: روابط عمومی وزارت نفت