عليار راست‌گو معاون اقتصادی و سرمايه‌گذری منطقه آزاد ارس اعلام کرد: تعدادی از شرکت‌های اقتصادی و تجاری ايتاليا به‌زودی فعاليت‌های سرمايه‌گذری خود در اين منطقه را شروع می‌کنند. عليار راست‌گو روز چهارشنبه پس از ديدار با نمايندگان شرکت‌های سرمايه‌گذری ايتاليا، از ابراز علاقه‌مندی نمايندگان اين شرکت‌ها برای سرمايه‌گذری در ارس خبر داد و گفت: نمايندگان اين شرکت‌ها با ثبت شرکت مستقل در ارس فعاليت‌های اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف آغاز می‌کنند.
وی افزود: در جلسه مشترک با طرف‌های ايتاليايی ظرفيت‌های سرمايه‌گذری و مزيت‌های اقتصادی ارس از جمله دست‌رسی به انرژی و نيروی ماهر و ارزان‌قيمت نسبت به ساير مناطق آزاد دنيا و قوانين آسان برای تردد اتباع خارجی و مشوق‌های سرمايه‌گذری منطقه آزاد ارس تشريح شد.
راست‌گو گفت: چندين پروژه سرمايه‌گذری از جمله احداث نيروگاه، تصفيه‌خانه، فرودگاه، مراکز گردش‌گری و هتلينگ به نمايندگان شرکت‌های ايتاليايی معرفی و پيشنهاد شد.
وی با اشاره به فعاليت برندهای معتبر در زمينه پوشاک و کفش در ايتاليا، اظهار کرد: ارس مزيت‌های فراوانی برای توليد و صادرات دارد و می‌تواند پايلوت مناسبی برای توليد و عرضه کالاهای ايتاليايی در داخل و خارج کشور باشد.
هيات اقتصادی متشکل از نمايندگان شرکت‌های ايتاليايی فعال در حوزه‌های توليد، صنعت، تجارت و گردش‌گری از منطقه آزاد ارس بازديد و از نزديک با فرايندهای فعاليت‌های اقتصادی در اين منطقه آشنا شدند.
منبع: ايرنا