“محمدمهدی انجم شعاع” معاون أمور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی‌ایران از استقبال مسوولان اتحادیه جهانی سردفتران مبنی بر عضویت کانون سردفتران جمهوری اسلامی‌ایران در این اتحادیه خبر داد. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ایران که در رأس هیاتی به منظور پی‌گیری و رایزنی با مسوولان اتحادیه جهانی سردفتران پیرامون الحاق ایران به این اتحادیه در ایتالیا به‌سر می‌برد، گفت: مسوولان اتحادیه جهانی سردفتران اشتیاق زیادی به الحاق کانون سردفتران جمهوری اسلامی‌ایران به این اتحادیه دارند.
وی ضمن مثبت خواندن فضای گفت‌وگوها اظهار داشت: در سال‌های گذشته گفت‌وگوهای متعددی با مقامات وقت این اتحادیه درباره الحاق کانون سردفتران ایران انجام شده بود و در این سفر نیز پس از تشریح پیشرفت‌ها و اصلاحات انجام‌شده و برنامه‌های آتی در ایران، با اشتیاق مسوولان این اتحادیه مبنی بر الحاق جمهوری اسلامی‌مواجه شدیم.
انجم شعاع گفت: مسوولان این اتحادیه در گفت‌وگوهای قبلی خواستار شفافیت بیشتر موضوعات بودند و نسبت به نحوه انطباق وضعیت سردفتری و تشکل صنفی کانون سردفتران ایران با اصول اتحادیه مذکور ابراز نگرانی می‌کردند و هدف ما از این سفر آشناکردن مسوولان اتحادیه جهانی با وضعیت واقعی سردفتری و جای‌گاه کانون سردفتران در ایران بود.
وی افزود: نظر برخی از مقامات این اتحادیه و نمایندگان کشورهای ایتالیا و فرانسه در تصمیمات شورا و مجمع عمومی بسیار مؤثر است. ما در دیدارهایی که با مسوولان این اتحادیه داشتیم به تشریح پیشرفت‌های ایران در زمینه ثبت اسناد و ارتقای جایگاه سردفتری و کانون سردفتران پرداختیم تا به شورا و مجمع عمومی اتحادیه که بیش از هشتاد عضو از کشورهای مختلف دارد، منعکس شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد گفت: زمانی که جمهوری اسلامی‌ایران در سیاست خارجی خود حضور فعال در مجامع جهانی را در دستور کار قرار داده، تمامی تشکیلات دولتی و غیردولتی باید در این امر مهم سهیم باشند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جامعه سردفتری ایران نیز نباید از این فضا دور باشند. به‌همین جهت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الحاق کانون سردفتران ایران به این اتحادیه حمایت می‌کند و این حمایت از دید اتحادیه جهانی سردفتران دارای اهمیت زیادی است.
وی افزود: دیدارهای رسمی‌و گفت‌وگوهای این سفر با هم‌آهنگی سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در رم و حضور نماینده سفیر کشورمان در ایتالیا انجام شد و این امر نیز تأکیدی بر حمایت حاکمیت سیاسی کشور از الحاق کانون سردفتران به اتحادیه جهانی سردفتران بود.
انجم شعاع اضافه کرد: در این گفت‌وگوها پیشنهاد ما مبنی‌بر حضور جمهوری اسلامی‌ایران به‌عنوان عضو ناظر در گردهم‌آیی‌های علمی اتحادیه که در کشورهای مختلف برگزار می‌شود به‌صورت کلی مورد قبول قرار گرفت. در تابستان آینده هم یک گردهم‌آیی علمی در تهران برگزار می‌شود که از اعضا اتحادیه جهانی سردفتران دعوت خواهد شد و حضور مقامات اتحادیه و کشورهای تأثیرگذار در این هم‌آیش می‌تواند زمینه مناسبی برای الحاق کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانی فراهم کند.
محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و محمد عظیمیان عضو هیأت مدیره کانون و عضو دادگاه انتظامی سردفتران و احمد نخستین مشاور امور بین‌الملل کانون، در این سفر معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را همراهی می‌کردند.
منبع: ايرنا