تيم منتخب كشتی آزاد جوانان كرمانشاه به‌زودی برای حضور در مسابقات چندجانبه “پروجا” به ايتايا سفر خواهد کرد. طبق برنامه اين مسابقات قرار است تيم منتخب كشتی آزاد جوانان كرمانشاه اواخر آبان ماه راهی ايتاليا شود‌ تا طی روزهای ۱ و ۲ آذرماه در اين مسابقات چندجانبه به ميدان برود.

بر اين اساس اسامی نفرات اعزامی تيم كرمانشاه به شرح زير است:
60 كيلوگرم:  رسول ثمينی
66 كيلوگرم:  فرزاد كوليوند
74 كيلوگرم:  ارشک محبی
84 كيلوگرم:  ياسر رضائيان
96 كيلوگرم:  روزبه محبی
120 كيلوگرم:  يداله محبی
سرپرست:  محمدحسين محبی
منبع: خبرگزاری مهر