ازطريق فرم زير شما می‌توانيد اخبار موردنظر خود را برای ما ارسال کنید. کافی است که عنوان، پاراگراف اول و متن خبر را در بخش‌های مربوط وارد کرده و سپس بر روی دکمه ارسال کلیک کنید.
خبر ارسالی توسط اديتور تحريريه بررسی و در صورت تأیید، در بخش اخبار فارسی سایت منتشر خواهد شد