نویسنده: iran.it

ایران نخستین پیشنهاد نشنال جیوگرافیک برای گردشگری

به گزارش ایرنا، تیمی از سردبیران و نویسندگان این نشریه، ایران را در راس مقاصد جذابی قرار دادند که نباید دیدن از آن را در سال آتی میلادی از دست داد.«پت ریدل» سردبیر این تیم در این خصوص گفت: برای تهیه فهرستی از اماکنی که باید در...

Read More